تبلیغات
خادم الشهدا - شهید احمد جاویدی
منوی اصلی
خادم الشهدا

شهید: احمد جاویدی


نام پدر: رمضان

عضویت: سرباز

تاریخ و محل تولد: 1340 – روستای گاوكان شهرستان خرامه - فارس

تاریخ و محل شهادت: 1360/07/09 –ایلام غرب

آرامگاه: گلزار شهدای روستای گاوكان

 خدایا! یارانمان، آری یارانمان را ربودند كه تنها بودیم، تنها شدیم؛ مهاجران رفته اند و بی انصار شده ایم؛
دلاوران قبیله نور در نبرد به دشت روشنایی هجرت نمودند، رفتند تا قله تاریخ را فتح نمایند؛ رفتند تا قله توحید را بگشایند؛
 رفتند تا چونان ستاره ای در آسمان تیره بدرخشند.


شهید احمد جاویدی، در خانواده ای مستضعف و مذهبی دیده به جهان گشود؛ هنوز 3 روز از تولدش نگذشته بود
 كه پدرش را از دست داد. از آن پس سرپرستی او به مادرش و سپس به عمویش سپرده شد. شهید جاویدی در سن
 6 سالگی به مدرسه رفت. ایشان در همان اوان كودكی به كارگری و بنایی می پرداختند. در 18 سالگی خود را جهت انجام
 خدمت سربازی به پاسگاه دودج معرفی كرد و در سال 1360 به سربازی رفت. بعد از دو ماه آموزشی جهت خدمت
 به اسلام و كشور عزیزمان روانه جبهه شد و بعد از 5 ماه جنگ و مبارزه با كفار در تاریخ 60/07/09 در جبهه
 ایلام غرب به درجه رفیع شهادت نایل گردید.