تبلیغات
خادم الشهدا - عکس های شهدا
منوی اصلی
خادم الشهدا

این شهید بزرگوار تا دو سه هفته پیش مفقودالاثر بوده که بعداز بیش از بیست سال پیکر پاکش
به خرامه منتقل و دفن شد.طی چند روز آینده سعی می کنم براتون وصیت نامه ی این شهید
را پیدا کنم.