تبلیغات
خادم الشهدا - محمد اسداللهی
منوی اصلی
خادم الشهدا

فاطمیه دوم

کربلایی محمد اسداللهی.اگه زندگیت غمه.شور

کربلایی محمد اسداللهی.منو ابر بهاری کن.شور

کربلایی محمد اسداللهی.الهی که با عشق آشنا باشم.شور

اشکامو هی پاک میکنم.اسداللهی.شور

کربلا خونمه.اسداللهی.شور

کاشکی خونم توی کربلا بود.اسداللهی.شور

اگه دستم به ضریحت برسه.اسداللهی.شور

آی دل من این درو اون در نزن

آقای جوانان بهشتی

کربلا خونمه

خوشبخت ترین آدما ماییم

من خیلی از غمامو به چاه نمیگم