- اگه سیلی خوردی، بگو: یا زهرا (س)

- اگه دستاتو بستن، بگو: یا علی (ع)

- اگه تنهات گذاشتن، بگو: یا حسن (ع)                                                     

- اگه تشنه موندی، بگو: یا حسین (ع)

-اگه شرمنده شدی، بگو: یا ابالفضل (ع)

- ولی اگه یه روز سیلی خوردی و دستاتو بستن و تنهات گذاشتن و

تشنه موندی و شرمنده شدی،

بگو : امان از دل زینب (س)