محمد مهدی رحیمی یکشنبه 25 اسفند 1392 10:04 ب.ظ نظرات ()

مرد آمده بود چیزی بگوید سرفه امانش نداده بود ...

چه می‌توانست بگویدوقتی تمامِ فهمِ یک شهر از جانباز سهمیه دانشگاه است... 

وبعد از مرگ،شاید اسم یک کوچه…

مرا به خاک نسپارید ...

نفسهـــــای مسمومم ،

خاک را هم به ســـــرفه می اندازد ...

یک کپسول اکسیژن پای مزارم بکارید ؛

تا زمین نفس بکشد ... !!!